Arc-Robotics
Servisní centrum ARC-Robotics

Podmínky používání stránek

Provozovatelem internetových stránek www.robot-servis.cz (dále jen Stránky) je společnost ARC-Robotics s.r.o. (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či zdrojového nebo programového kódu internetových Stránek bez jeho předchozího souhlasu.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat Stránky.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek.

Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost všech zveřejněných informací.

Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky byly zveřejněny dne 11. 4. 2016 a od tohoto data jsou platné a účinné.
Zobrazit mapuŠipečky
ARC-Robotics s.r.o.
Obchodní 1279/1, 301 00, Plzeň

IČO: 29123372
DIČ: CZ29123372
Servisní oddělení
+420 371 004 530
servis@arc-robotics.cz
Obchodní oddělení
+420 371 004 531
obchod@arc-robotics.cz
ARC-Robotics s.r.o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26825.